Här är alla fötter  välkomna! 


Hembesök

Om kund inte har möjlighet eller har svårigheter att ta sig till kliniken finns möjlighet att boka ett hembesök. Jag tar med all utrustning som behövs och kunden sitter bekvämt i sin egen stol under behandlingen.

Grundpris hembesök 695 kr för behandlingen + 300 kr i hembesöksavgift inom ett område på 5 km. Därefter tillkommer 50 kr/km. Är Ni fler i hushållet delar ni på hembesöksavgiften.

Varför ett högre pris vid hembesök?
Jag har sammanfattat det lite kort här nedan för att få en ökad förståelse.

För att få bedriva ambulerande fotvård så måste man ha en godkänd lokal från miljökontoret och all utrustning måste finnas för både jobb på kliniken samt för att bedriva ambulerande jobb. Det krävs också extra utrustning i form av en ambulerandeväska, slipmaskin, benstöd, pall, lampa samt möjlighet till bil för transport till hembesöksadressen. Det tar också längre tid att utföra ett hembesök då man måste förbereda och packa det som behövs samt också ta höjd för transporttiden till och från kunden, men även bränslekostnad och ev. P-avgift.

Bokas via telefon eller mailkontakt.